Hướng dẫn rút tiền Thiên Hạ Bet nhanh chóng, bảo mật

Khoản tiền gửi đầu tiên của bạn có thể mất vài ngày trong khi trang web xác thực tài khoản của bạn, nhưng sau đó, việc chuyển vào và ra khỏi tài khoản sẽ nhanh chóng và dễ dàng.

Đối với những người lo ngại về tính bảo mật của chuyển khoản trực tiếp (mặc dù với một trang web có uy tín, họ cực kỳ an toàn), có tùy chọn sử dụng một trang trung gian, chẳng hạn như NetTeller hoặc FirePay. Đây là những trang web chủ yếu giữ tiền của bạn cho bạn và sẽ chấp nhận hoặc thực hiện chuyển khoản đến và từ tài khoản chơi trò chơi của bạn và đến và từ tài khoản kiểm tra của bạn theo yêu cầu của bạn. nhà cái jss77 Các trang web này cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung, mặc dù sẽ có thêm một số thời gian cần thiết (thường là không quá vài ngày) để tiền của bạn chuyển tất cả vào tài khoản kiểm tra của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu trang web trung gian gửi cho bạn một tấm séc cho bất kỳ số tiền nào trong tài khoản của bạn.